2016, ജൂൺ 6, തിങ്കളാഴ്‌ച

എന്‍റെ

എന്‍റെ എന്നതില്‍ ഞാന്‍ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു ...അത് നീയാകട്ടെ ..പ്രണയം ആകട്ടെ ..അഥവാ ഈ കാലം ആകട്ടെ

3 അഭിപ്രായങ്ങൾ: