2016, ജൂൺ 27, തിങ്കളാഴ്‌ച

മഴ ...പ്രണയം

പുറത്തു മഴ താളം കൊട്ടി പെയ്യണൂ ...
ചങ്കില്‍ പ്രേമം താളം തെറ്റിക്കണൂ ..

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ