2016, ജൂൺ 23, വ്യാഴാഴ്‌ച

നീ ... ഞാന്‍ ....രാവുകള്‍

വിരസമായ രാവുകളില്‍ നിന്‍റെ സാമീപ്യം കൊതിക്കുന്നത് രതി മാത്രം തേടിയല്ല....മറ്റെല്ലാവരും നിശബ്ദരാകുമ്പോള്‍ എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായുള്ള നിന്‍റെ ശബ്ദം കൊതിച്ചു കൂടിയാണ്

1 അഭിപ്രായം: