2014, ജൂലൈ 25, വെള്ളിയാഴ്‌ച

പിന്നാലെ

ചിലര്‍ക്ക് പിന്നാലെ നടക്കുന്നതില്‍ എത്രയോ ഭേദം അവര്‍ക്ക് മുന്നില്‍ നടന്ന് അവര്‍ നമ്മെ പിന്‍ തുടരാന്‍ അനുവദിക്കുന്നത്

6 അഭിപ്രായങ്ങൾ: