2014, ഫെബ്രുവരി 13, വ്യാഴാഴ്‌ച

സമയം

ഒന്ന് കറങ്ങി പന്ത്രണ്ടില്‍ എത്തിയ ക്ലോക്കിലെ സൂചി ദെ വീണ്ടും കറങ്ങുന്നു പന്ത്രണ്ടു ലക്ഷ്യമാക്കി

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ