2014, ഫെബ്രുവരി 15, ശനിയാഴ്‌ച

അലങ്കാരം

ഉപമ പലപ്പോഴും ഉല്‍പ്രേക്ഷക്ക് വഴിയൊരുക്കും

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ