2016, ജൂലൈ 28, വ്യാഴാഴ്‌ച

നീ....ഞാന്‍

വാക്ക് ..നീയായിരുന്നു
ശബ്ദവും നീ തന്നെ
നിശബ്ദതയുടെ താഴ്വാരം
അത് ഈ ഞാന്‍ തന്നെ


1 അഭിപ്രായം: