2014, ജനുവരി 16, വ്യാഴാഴ്‌ച

മൌനം

പറഞ്ഞതില്‍ അധികം പറയാന്‍ ഉള്ളതാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോള്‍ മൌനം എന്‍റെ ജീവിതത്തില്‍ എവിടെയോ അധിക സ്ഥാനം കൈവശപ്പെടുത്തുന്നു

1 അഭിപ്രായം: