2014, മാർച്ച് 6, വ്യാഴാഴ്‌ച

Abnormal and Unusual

There is nothing " ABNORMAL" ...But something " UNUSUAL " 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ