2014, ഫെബ്രുവരി 23, ഞായറാഴ്‌ച

ശൂന്യത

ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയെ ശൂന്യത എന്ന് വിളിച്ച ഞാന്‍  ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ..
മനസ്സ് പോലും ശൂന്യമല്ല ..ചിന്തകളാല്‍ സമൃദ്ധം ആയിരിക്കുന്നു അതും 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ